Süreklilik Eki Nedir? Türkçe Dilbilgisi Rehberi

“Süreklilik eki nedir?” sorusu, Türkçe dilbilgisinde sıklıkla karşılaşılan bir konudur. Bu ek, bir kelimenin sürekli, devamlı veya tekrarlı bir durumu ifade etmek için kullanılır. Bu makalede, süreklilik ekinin ne olduğunu ve nasıl kullanıldığını detaylı bir şekilde açıklayacağız.

Süreklilik eki nedir? Türkçe dilbilgisinde önemli bir kavramdır. Süreklilik eki, fiillere eklenen bir ek olarak tanımlanır. Bu ek, bir eylemin sürekli, devam eden veya tekrarlanan bir şekilde gerçekleştiğini ifade eder. Süreklilik eki, fiilin zaman ve şahıs bilgilerine göre değişiklik gösterebilir. Örneğin, “yazmak” fiiline “-iyor” eklenerek “yazıyor” hâline getirilebilir. Bu durumda, eylemin şu an gerçekleştiği ve sürekli olarak devam ettiği anlaşılır. Süreklilik eki, Türkçe dilinde sıklıkla kullanılan bir gramer yapısıdır ve cümlelerin anlamını belirgin bir şekilde etkiler. Süreklilik eki, dilbilgisini öğrenenler için önemli bir konudur ve doğru kullanımıyla iletişim becerilerini geliştirmeye yardımcı olur.

Süreklilik eki nedir? Fiile süreklilik anlamı katan eklerdir.
Süreklilik eki, bir olayın devamlılığını ifade etmek için kullanılır.
Fiile eklenen süreklilik eki, olayın geçmişte, şu anda veya gelecekte devam ettiğini belirtir.
Örneğin, “yazıyor”, “okuyor”, “geliyordu” gibi fiillerde süreklilik eki kullanılır.
Süreklilik eki, fiilin zaman ve şahıs uyumunu sağlar.
 • Süreklilik eki, fiillere “yor” veya “ıyor” ekleriyle oluşturulur.
 • Bu ekler, Türkçe dilbilgisinde önemli bir role sahiptir.
 • Fiillere eklenen süreklilik eki, olayın sürekli bir şekilde gerçekleştiğini vurgular.
 • Bu eklerle fiiller, geçmiş, şimdiki zaman ve gelecek zaman hallerinde kullanılabilir.
 • Örneğin, “yapıyor”, “koşuyor”, “bekliyordum” gibi fiillerde süreklilik eki bulunur.

Süreklilik Eki Nedir?

Süreklilik eki, bir kelimenin sonuna eklenerek o kelimenin sürekli, devamlı veya tekrarlı bir durumu ifade etmesini sağlayan bir ek türüdür. Türkçe dilbilgisinde fiillerin çekimlenmesi için kullanılır. Süreklilik eki, fiil köküne eklenir ve zaman, şahıs ve çoğul gibi özellikleri belirtir.

Süreklilik Eki Örnek Kullanım Anlamı
-iyor koşuyor Anlık bir eylemin devam ettiğini ifade eder.
-mekte okumakta Devam eden bir eylemin yapıldığını ifade eder.
-makta yazmakta Devam eden bir eylemin yapıldığını ifade eder.

Süreklilik Eki Nasıl Kullanılır?

Süreklilik eki kullanmak için öncelikle fiil kökünü belirlemek gerekmektedir. Fiil köküne göre uygun süreklilik eki seçilir ve fiilin anlamına, zamanına ve şahısına uygun olarak eklenir. Örneğin, “oku” fiilinin sürekli hali “okuyor” şeklinde olur.

 • Süreklilik eki, fiillere eklenerek bir eylemin süreklilik halini ifade eder. Örneğin, “okumak” fiiline “-iyor” eki eklenerek “okuyor” haline getirilir.
 • Süreklilik eki, fiilin çekimlenmesine bağlı olarak değişir. Örneğin, “yazmak” fiiline “-ıyor” eki eklenerek “yazıyor” haline getirilirken, “gitmek” fiiline “-iyor” eki eklenerek “gidiyor” haline getirilir.
 • Süreklilik eki, Türkçe’de geçmiş, şimdiki zaman ve gelecek zaman gibi zaman kavramlarını da ifade eder. Örneğin, “okuyor” kelimesi şimdiki zamanı ifade ederken, “okuyordu” kelimesi geçmiş zamanı ifade eder.

Süreklilik Eki Hangi Durumlarda Kullanılır?

Süreklilik eki, bir eylemin devamlılığını veya tekrarını ifade etmek için kullanılır. Örneğin, “çalışmak” fiilinin sürekli hali olan “çalışıyor” ifadesi, bir kişinin şu an çalışmakta olduğunu belirtir. Ayrıca, gelecekte gerçekleşecek tekrarlı eylemleri ifade etmek için de süreklilik eki kullanılabilir.

 1. Farklı zaman dilimlerinde gerçekleşen olayları sıralamak için kullanılır.
 2. Geçmişte, şu anda veya gelecekte sürekli olarak gerçekleşen eylemleri ifade etmek için kullanılır.
 3. Bir durumun sürekli olarak devam ettiğini belirtmek için kullanılır.
 4. Bir eylemin her zaman veya her zaman aynı şekilde gerçekleştiğini ifade etmek için kullanılır.
 5. Bir durumun sürekli olarak değiştiğini veya geliştiğini belirtmek için kullanılır.

Süreklilik Eki Hangi Kelimelere Eklenir?

Süreklilik eki, genellikle fiillerin sonuna eklenir. Ancak bazı durumlarda fiil kökünde değişiklikler yapılabilir. Örneğin, “gel” fiilinin sürekli hali “geliyor” şeklinde olurken, “git” fiilinin sürekli hali “gidiyor” şeklinde olur.

Fiil Ad Sıfat
Oku + yor + um Ev + ler Güzel + lik
Yaz + ıyor + um Kitap + lar Kırmızı + lık
Gel + ecek + im Araba + lar Yeni + lik

Süreklilik Eki Hangi Harflerle Başlar?

Süreklilik eki Türkçe dilbilgisinde “-yor” harfleriyle başlar. Bu ek, fiil kökündeki son ünlü harf ve ünlü uyumuna göre değişiklik gösterebilir. Örneğin, “alışmak” fiilinin sürekli hali “alışıyor” şeklinde olurken, “koşmak” fiilinin sürekli hali “koşuyor” şeklinde olur.

Süreklilik eki Türkçede genellikle “yor” veya “yaz” harfleriyle başlar.

Süreklilik Eki Hangi Zamanları İfade Eder?

Süreklilik eki, genellikle şu an veya gelecekte gerçekleşen eylemleri ifade eder. Sürekli geçmiş zaman için ise farklı bir yapı olan “idi” veya “-mıştı” ekleri kullanılır. Örneğin, “geliyor” ifadesi şu an gerçekleşen bir eylemi ifade ederken, “gelecekte gidecek” ifadesi gelecekte gerçekleşecek bir eylemi ifade eder.

Süreklilik eki, genellikle şu an veya geçmişte devam eden eylemleri ifade eder.

Süreklilik Eki Hangi Şahıslarla Kullanılır?

Süreklilik eki, Türkçe dilbilgisinde farklı şahıslarla kullanılabilir. Bu ek, fiilin zamanına ve şahısına göre değişiklik gösterir. Örneğin, “ben okuyorum” ifadesinde süreklilik eki “yorum” şeklinde kullanılırken, “sen okuyorsun” ifadesinde süreklilik eki “yorsun” şeklinde kullanılır.

Süreklilik eki 1. maddesi

– İsim zamirleriyle kullanılır. Örneğin: kendisi, kendim, kendiniz, kendileri gibi.
– Fiil zamirleriyle kullanılır. Örneğin: yaptığı, gittiği, gördüğü gibi.
– İsim kökleriyle kullanılır. Örneğin: çalışma, okuma, yazma gibi.

Süreklilik eki 2. maddesi

– İsim tamlamalarında kullanılır. Örneğin: ev yapımı, kitap okuma gibi.
– İsim soylu kelime gruplarında kullanılır. Örneğin: öğrenci çalışması, öğretmen gözetimi gibi.
– Zaman zarflarıyla kullanılır. Örneğin: sürekli, devamlı, hep gibi.

Süreklilik eki 3. maddesi

– Sıfat kökleriyle kullanılır. Örneğin: çabuklaşan, büyüyen, gelişen gibi.
– Bağlaçlarla kullanılır. Örneğin: ve, ile, veya gibi.
– Edatlarla kullanılır. Örneğin: gibi, gibi gibi.